Kas geba remdamasis sena atrasti nauja, vertas būti mokytoju.