Garbingas žmogus kalba darbais, niekingas pliauškia liežuviu.